teléfono
mail
whatsapp
Logo Z-Entherm català
ESP
 

Façana Ventilada


Tot tipus d'acabats: fibrociment, ceràmica, fenòlic, pissarra, pedra, fusta, etc.


Oferim confort: alta eficiència energètica i acústica


Rehabilitació energètica i obra nova

La façana ventilada és un sistema constructiu de tancament exterior constituït per una fulla interior, una capa aïllant, i un full exterior no estanca. Aquest tipus de façana en general permet, acabats duradors i de gran qualitat, i ofereix molt bones prestacions tèrmiques.


L'existència de la fulla exterior ajuda a reduir les pèrdues tèrmiques de l'edifici: en els mesos d'estiu la pell exterior s'escalfa creant un efecte convectiu que fa circular l'aire a l'interior de la càmera. Aquest "efecte xemeneia" desallotja l'aire calent i el renova amb aire més fred. En els mesos d'hivern l'aire a la cambra s'escalfa, però no prou com per crear el mateix efecte i es conserva millor la calor. Un altre avantatge és que les seves tasques de manteniment són mínimes.


Dels sistemes que treballem és un dels més cars, al costat de la façana PIZ, però a l'igual que aquesta, en cas de rehabilitació li confereix una nova estètica que rejoveneix a l'edifici


Especialment indicat per a qualsevol tipus d'edificació: residencial, comercial, hoteler, educacional, comercial, esportiva, industrial, etc.

Ejemplo 2 de revestimiento de fachada con junta vista y pintada
Fachada Fibrocemento 1
Fachada Fibrocemento 3
Fachada Fibrocemento 3
Fachada Fibrocemento
Fachada Fibrocemento 4
Fachada Fibrocemento 5
Fachada Fibrocemento 6
Fachada Fibrocemento 7
Fachada Fibrocemento 8
Fachada Fibrocemento 9
Fachada Fibrocemento 10
Fachada Fibrocemento 11
Fachada Fibrocemento 12
Fachada Fibrocemento 113
Fachada Fibrocemento 14
Fachada Fibrocemento 15
Fachada Fibrocemento 16
Fachada Fibrocemento 17
Fachada Fibrocemento 18
Fachada Fibrocemento 19
Fachada Fibrocemento 20
Fachada Fibrocemento 21
Fachada Fibrocemento 22
Fachada Fibrocemento 23
Fachada Fibrocemento 24
Fachada Fibrocemento 25
Fachada Fibrocemento 26

Actualment ja no es precisa la construcció de el mur de maó per al tancament exterior:


Mur integral o lleuger


Evolució de el mur d'obra tradicional a el mur de construcció en sec

Avui dia, en la major part dels casos, els murs han deixat de ser de càrrega, de manera que és perfectament possible i, fins millor, en molts casos, la construcció de el mur mitjançant sistemes en sec que, a més d'oferir una major lleugeresa, proporcionen uns resultats superiors d'aïllament tant tèrmic com acústic, ocupant una superfície inferior als sistemes tradicionals


Composta per una simple o doble subestructura de muntants i canals metàl·lics (depenent dels valors d'aïllament tèrmic i acústic que es vulguin obtenir), que s'instal·la entre els forjats de l'estructura existent. A la cambra es col·loca l'aïllament i una barrera de vapor tipus Tyvek. Sobre la subestructura es col·loquen les plaques Z-flex que reben un tractament de juntes especial i, posteriorment, es revesteixen pel costat exterior amb un revestiment continu

Mur integral o lleuger més façana ventilada


Sistema de mur integral a què s'afegeix una façana ventilada amb els seus propis perfils i sistemes.

Per a la façana ventilada es poden utilitzar, a més dels nostres productes, els sistemes i productes de qualsevol dels fabricants existents en el mercat.

Residencia geriátrica L’Onada, L’Ametlla de Mar, Tarragona

Envà pluvial

Ja sigui en obra nova com en rehabilitació energètica, no s'ha d'oblidar la paret mitgera entre edificis de diferent altura.

Una solució òptima és la instal·lació d'un envà pluvial amb aïllament: aïlla prou per complir els objectius d'eficiència energètica i és molt més econòmic que una façana ventilada o SATE

placa Z-flex tabique pluvial
teléfono
mail
whatsapp
Logo Z-EnTherm

política de privacidad

Este sitio web utiliza cookies. Consulta nuestra política de privacidad para obtener más información.